Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd får ökade medel

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd tilldelas totalt 21,5 miljoner kronor för att återställa fordon och inventarier vid Holmsund brandstation efter de omfattande skador som inträffade vid en brand i slutet av december 2023. Det enligt ett beslut i kommunfullmäktige.

– Det är väldigt viktigt att organisationen snabbt återfår full förmåga för att klara sitt uppdrag. För att upprätthålla förmågan i Holmsund efter branden har utrustning lånats in från andra stationer, men det är inte en långsiktigt hållbar lösning för organisationen som helhet. Därav detta beslut, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Vid branden drabbades brandstationen av omfattande skador, inklusive total förlust av fordon och operativ utrustning. Kostnaderna för att ersätta den nödvändiga utrustningen beräknas uppgå till 21,5 miljoner kronor. Mot denna bakgrund har kommunfullmäktige också beviljat ökade investeringsmedel till nämnden om totalt 21,5 miljoner kronor, fördelade enligt: 7 miljoner kronor för 2024, 8 miljoner kronor för 2025 och 6,5 miljoner kronor för 2026.

Handläggningen av försäkringsärendet pågår fortfarande och ingen utbetalning har ännu skett. Försäkringsersättningen hanteras separat med beaktande av kommunfullmäktiges beslut.

Se brand- och räddningsnämndens behov i bifogad faktaruta.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
kommunalråd
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.seÄmnen

Kategorier

Regioner


Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34