Gå direkt till innehåll
Tillsammans förebygger vi etableringen av kriminella gäng och främja goda förutsättningar för barn och unga i Umeå

Pressmeddelande -

Tillsammans förebygger vi etableringen av kriminella gäng och främja goda förutsättningar för barn och unga i Umeå

Under Umeågalan presenterade Umebrå och Företagarna i Umeå en nysatsning för att arbeta mot nyrekryteringen till kriminella gäng i Umeå.

Det är ingen nyhet att de kriminella gängen är på frammarsch när det gäller nyrekryteringen i Sverige. Gång på gång hör vi om allt yngre som dras in i kriminell verksamhet. Både som offer och gärningspersoner. Barn och unga luras och tvingas in i en spiral med våld och droger. Men flera söker sig också sig själva till den kriminella världen då det finns snabba pengar i omlopp.

Står inför nya utmaningar
Umebrå publicerade nyligen en nulägesanalys vilken pekar på en oroande trend där barn ner till 10–12 år ålder rekryteras av kriminella nätverk. Analysen, som baseras på forskning, Brå och Polisens rapporter samt intervjuer med yrkesverksamma i Umeå, visar att det som driver på rekryteringen är problem som ekonomisk utsatthet, skolmisslyckande, utanförskap och brist på positiva sammanhang och förebilder.

– Jag hörde polisen berätta om hur utvecklingen kring rekrytering till gängkriminalitet ser ut, också här i Umeå, och det påverkade mig verkligen. Det här måste vi kunna hjälpas åt och motverka på bred front, säger Fredrik Leek, ordförande för Företagarna Umeå.

Umeå har som kommun varit förskonad när det kommer till brottslighet och har under lång tid varit Sveriges största kommun utan utsatta områden. Men nu står kommunen inför nya utmaningar vilka kräver stora satsningar. Umeå har fortfarande goda förutsättningar för att stoppa rekryteringen av barn in till gängkriminalitet.

Brottsförebyggande sponsring
För att förebygga den negativa utvecklingen vill nu Företagarna i Umeå och Umebrå, Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd, tillsammans starta ett hållbart initiativ för att främja välbefinnande och framtidsmöjligheter för alla barn och unga i Umeå. I vår kommun ska varje barn leva fritt från påverkan av kriminella gäng.

– Vi vill utveckla en brottsförebyggande sponsringsfunktion som ska vara hållbar och kunna öka goda förutsättningar för barn och unga här i Umeå. Våra konkreta mål är att direkt adressera grundorsakerna till att barn blir delaktiga i gängkriminalitet och ge dem ökad tillgång till positiva sammanhang och förebilder, erbjuda lagliga ekonomiska möjligheter och ge dem bättre förutsättningar att lyckas i skolan, säger Frida Davidila, brottsförebyggande samordnare, Umebrå, Umeå kommun.

Stort gensvar
Frida Davidila, Umebrå, och Fredrik Leek, Företagarna Umeå, presenterade satsningen under dagsprogrammet på Umeågalan och gensvaret från besökarna var stort. David Carlsson, vd Balticgruppen, ställde sig genast upp och tillkännagav att Balticgruppen kommer att gå in med finansiering i satsningen, och flera andra företagare uttryckte detsamma. Umebrå och Företagarna hade tillsammans en monter i utställningen på galan och hade en strid ström av intresserade från Umeås näringsliv.

För den som vill vara med och främja framtidsutsikterna för Umeås barn och unga genom brottsförebyggande sponsring kan göra en intresseanmälan på www.umea.se/uvts Sidan kommer utvecklas kontinuerligt med innehåll kring nysatsningen.

Länkar

Brottsförebyggande sponsring - Umeå kommun (umea.se)

Nulägesanalys, Barn och unga som rekryteras in i gängrelaterad brottslighet - hur ser läget ut i Umeå? (umea.se)

Umeå växer tryggt och säkert - Umeå kommun (umea.se)

Brottsförebyggande arbete - Umeå kommun (umea.se)

Kontakt
Frida Davidila
brottsförebyggande samordnare Umebrå, Umeå kommun
Telefon: 076-146 29 13
Epost: frida.davidila-olund@umea.se

Fredrik Leek
ordförande Företagarna Umeå
Telefon 070-678 38 71
Epost: fredrik@revenues.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34