Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Personalpool startar upp i grundskolan

Nu startar utbildningsförvaltningen en personalpool med fokus på undervisning från förskoleklass till och med årskurs 6 i ytterområden. En del av tjänsterna är tillsatta, samtidigt fortsätter rekryteringen med målsättning att ha 12 lärarvikarier på plats i augusti 2024.

– Tack vare införandet av personalpool för alla kommunala fritidshem 2022 har vi lyckats med att tillsätta flera vikariebehov på fritidshemmen utanför centrum. I utvärderingen av personalpool för fritidshem framkom att det också finns behov av vikarier som kan leda lektioner och undervisa. Behovet av vikarier är störst på ytterområden både inom förskola och grundskola, därför har vi i uppstarten valt att uteslutande rekrytera vikarierande lärare till ytterområdena, säger Nina Robinson, verksamhetschef för Personalpoolen.

Umeå kommun har en personalpool för förskola, fritidshem och nu grundskola som pilotprojekt. Syftet är:

  • möta för- och grundskolans korttidsbehov av personal
  • förbättra arbetsmiljön för ordinarie personal
  • erbjuda kompetenta och kända vikarier
  • bättre anställningsvillkor för personer som annars skulle ha intermittent anställning: systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete
  • ökad tillgång till vikarier för skolor utanför centrumområdet.

– Medarbetare i våra personalpooler bidrar till kontinuitet, trygghet och minskad arbetsbelastning. Det vi testar med att införa en personalpool inom grundskolan är unikt i Sverige och syftar till att bibehålla trygga arbetsmiljöer för våra lärare och elever oavsett var skolan finns i vår kommun, säger Christopher Granberg, biträdande utbildningsdirektör grundskola.

Inrättande av personalpool F-6 är ett pilotprojekt som ska utvärderas i oktober och fortgå fram till årsskiftet.

Kontakt:

Nina Robinson
verksamhetschef
090-16 30 03
nina.robinson@umea.se

Anna-Karin Sjölander
enhetschef personalpool fritidshem och grundskola F–6
090-16 31 73
annakarin.sjolander@umea.se

Christopher Granberg
biträdande utbildningsdirektör grundskola
090-16 35 74
christopher.granberg@umea.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Kontakter

Gabrielle Hultdin

Gabrielle Hultdin

kommunikatör Utbildning, för- och grundskolan 070-345 12 33