Gå direkt till innehåll
Daniel Södö är gatuingenjör på Gator och parker, Umeå kommun, och ansvarar för de årliga cykelstädningarna i Umeå. Bilden är fri att publicera (foto: Umeå kommun).
Daniel Södö är gatuingenjör på Gator och parker, Umeå kommun, och ansvarar för de årliga cykelstädningarna i Umeå. Bilden är fri att publicera (foto: Umeå kommun).

Pressmeddelande -

Övergivna och trasiga cyklar städas bort

Under våren städar vi bort övergivna och trasiga cyklar från centrala Umeå.

Syftet är att förbättra tillgängligheten i centrum.

– Trasiga och kvarlämnade cyklar tar plats i cykelparkeringar och är även ett hinder vid renhållningsarbete, säger Daniel Södö, gatuingenjör.

Arbetet startar måndag 25 mars med märkning och efter cirka tre till fyra veckor plockas cyklarna bort.

– Det är också en estetisk fråga eftersom dessa övergivna cyklar förfular stadsbilden, menar Daniel Södö.

Märkning och bortforsling

Alla cyklar som bedöms som övergivna märks med en röd lapp där det framgår när cykeln behöver flyttas på för att inte Umeå kommun ska ta hand om den. Tre veckor senare kommer de märkta cyklarna som fortfarande står kvar att forslas bort.

Alla cyklar som forslas bort fotograferas. Dessutom dokumenteras också plats och eventuell identifikation.

Hittegods eller skrotning

Cyklar som har ett värde tas om hand, fotograferas och registreras. Det gäller även olåsta cyklar som uppenbarligen är övergivna. Lista på tillvaratagna cyklar överlämnas till polisens hittegods.

Cyklar som bedöms som skrot skickas till skrotning omgående. Som skrot räknas cyklar som saknar väsentliga delar, till exempel hjul, styre och/eller har så svåra skador att de inte går att cykla på.

Det berörda området är i första hand centrala stan mellan Västra Esplanaden (väg 503) och Östra Kyrkogatan och mellan Bangatan och älven.

Mer information

Daniel Södö
Gatuingenjör
090 – 16 53 66
daniel.sodo@umea.se


Ämnen

Regioner


Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Kontakter

Camilla Ullström

Camilla Ullström

kommunikatör Teknik och fastighet 090-16 11 48