Följ Umeå kommun

Samisk förskola i Umeå

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2017 15:45 CEST

Umeå kommun står redo att starta en samisk förskoleverksamhet från och med hösten 2017. Den kommer att inrymmas i förskolan Passarens lokaler på Västteg.

Verksamheten som varit igång en dag i veckan sedan hösten 2016 är nu tänkt att utökas till samisk förskola på heltid med fokus på samiskt språk och samisk kultur.

- Det känns fantastiskt roligt att Umeå kommun nu kan står redo att starta samisk förskola på heltid. Det därför är hög tid för föräldrar att anmäla sitt barn inför den tänkta starten i höst, säger Lena Enmark, utvecklingsledare Umeå kommun.

Arbetet med samisk förskola ska utgå ifrån förskolans läroplan och kommunala mål med fokus på samisk kultur och språk. Målsättningen är att verksamheten på sikt ska bedrivas helt på samiska och omfatta de samiska språk som vårdnadshavare efterfrågar. Förskolan söker nu en förskollärare med kunskaper i samiskt språk och samhälle.

Umeå ingår i förvaltningsområdet för samiska, där samisk kultur och samiska språk har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

För mer information

Lena Enmark
utvecklingsledare för- och grundskolan
Umeå kommun

070-549 65 55Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.